USTANOVA MEDIVIVA - Križevci
Objavljeno: 26.11.2022 u 00:00. Kategorija: Vijesti

 

Zdravstvena njega u kući bolesnika

Postupak zdravstvene njege provode medicinske sestre i prvostupnice sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem iz područja zdravstvene njege i palijativne skrbi u suradnji s liječnikom opće / obiteljske medicine.

 

Fizikalna terapija

Postupke fizikalne terapije provode prvostupnici fizioterapije s kompetencijama u manualnim tehnikama i primjeni elektroprocedura.

 

NAZOVITE NAS: +385 91 265 5928  ustanovamediviva@gmail.com

 

 

Ustanova Mediviva je ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika i fizikalnu terapiju sa stručnim, educiranim i iskusnim osobljem za pružanje usluga iz područja njege bolesnika i fizikalne terapije.

Ustanova Mediviva pruža usluge medicinske zdravstvene njege bolesnika u kući koju provode visoko kvalificirani djelatnici s dugogodišnjim iskustvom.

Prepoznati su kao profesionalni u svom radu uz kontinuirano usavršavanje primjenjujući najnovije metode u pružanju zdravstvene njege bolesnicima u kući.

U području fizikalne terapije opremljeni smo suvremenim pomagalima i uređajima za pružanje širokog spektra terapijskih postupaka.

Stručni i iskusni djelatnici pružit će Vam najbolju moguću uslugu prilagođenu Vašim potrebama ili potrebama vaših najdražih.

Rezultati našeg rada su vidljivi te omogućavaju što bržu integraciju

pacijenata u normalan rad i život. 

 

Naš cilj je pružiti pacijentima potrebnu njegu, skrb i rehabilitaciju primjenama suvremenih metoda liječenja uz kontinuiranu edukaciju djelatnika,

a sve u cilju zadovoljnih korisnika naših usluga te

što je moguće potpunijeg oporavka pacijenata i njihovog uključivanja u aktivnosti svakodnevnog života.

Mediviva se nalazi u križevačkom naselju Mladine, čija je ravnateljica Renata Deduš. Ova ustanova je osnovana iz želje i potrebe za nadogradnjom

medicinskih usluga i skrbi pacijenata u njihovom domu

na području grada Križevaca i okolnih općina. Mediviva je nastala kao logičan slijed u razvoju primarne zdravstvene njege koja djeluje na ovom području

unazad 13 godina, pružajući zdravstvenu njegu bolesniku u kući.

U fokusu su uvijek pacijenti i njihove potrebe te trajno i kontinuirano usavršavanje kako u stručnosti tako i u akademskom obrazovanju.

Ovi standardi su postavljeni za sve sadašnje i buduće zaposlenike ustanove Mediviva.

 

Osnivačica Ustanove Mediviva

Naša posvećenost potrebama i potencijalima pacijenta su od presudne važnosti za uspješan oporavak i što kvalitetetniju integraciju u društvu.

Zadovoljstvo pacijenata naš je najveći uspjeh izazov.

Renata Deduš,
mag.med.techn., bacc. physioth.

Stručni tim Medivive

NAŠ TIM ČINE MEDICINSKE SESTRE, PRVOSTUPNICE SESTRINSTVA I FIZIOTERAPIJE S KOMPETENCIJAMA U MANUALNIM TEHNIKAMA I PRIMJENI ELEKTROPROCEDURA

Edukacija

Ključ kvalitetnog osoblja je kontinuirana edukacija i napredak.

Iskustvo

Rezultati svjedoče bogatom iskustvu naših zaposlenika.

Usavršavanje

Naše osoblje kontinuirano se usavršava i aktivno prati zadnje trendove i tehnologije.

Profesionalnost

Profesionalan odnos s klijentom najbitniji je dio našeg poslovanja.

Stručna suradnja sa studijem fizioterapije

SVEUČILIŠTE SJEVER/UNIVERSITY NORTH

 Od 01.03.2021. potpisavši SPORAZUM o suradnji, Ustanova Mediviva je postala nastavna baza Sveučilišta Sjever u kojoj će se educirati trenutne i buduće

generacije studenata stručnog studija “Fizioterapija” Sveučilišta Sjever