Najjednostavnija oporuka
Objavljeno: 09.03.2022 u 00:00. Kategorija: Vijesti

 

Pitanje: Željela bih sačiniti oporuku.

Nemam zakonskih nasljednika.

Ne želim imati troškove jer nemam financijskih

sredstava niti mi odgovara angažirati odvjetnika i sl.

Čula sam da mogu i sama napraviti oporuku.

Kakvu oporuku trebam sačiniti da bi bila valjana? (C.S., Poreč)

 

Odgovor: Svaka osoba sposobna za rasuđivanje i starija od

16 godina može sačiniti vlastoručnu oporuku u kojoj raspolaže

svojom imovinom za slučaj smrti.

Vlastoručna oporuka je pisani doku­ment koji ste sami sastavili, napisali i potpisali.

Dakle, možete sami vašim rukopisom napisati i potpisati svoju vlastoručnu oporuku.

Za njezinu valjanost nije potrebno ništa više. Vodite računa da je oporuka kao

izraz vaše slobodne volje, vjerodo­stojna, čitljiva, jasna, s točno i pravilno označenom

imovinom i nasljednicima. Korisno je navesti mjesto i datum pisanja.

Ukoliko oporuka ima više listova dovoljan je potpis na zadnjoj strani, ali je korisno

označiti brojkom stranice i potpisati svaku stranu.

Oporukom možete raspolagati cijelom svojom imovinom ili samo njezinim dijelom.

Kako bi se vlastoručna oporuka mogla provesti, važno je dati do znanja da ona postoji

a u praksi to obično znači da za nju zna oporučni nasljednik.

Možete odrediti i izvršitelja oporuke.

Oporuku možete, ali i ne morate, upisati u Hrvatski upisnik oporuka pri Javnobilježničkoj komori.

(Glas umirovljenika)

Izvor: Treća dob Hrvatska