Nacionalni dan invalida rada
Objavljeno: 20.03.2024 u 23:00. Kategorija: Vijesti

U Republici Hrvatskoj se svake godine 21. ožujka obilježava Nacionalni dan invalida rada. Ovaj se dan obilježava nakon rudarske nesreće u Belgiji 1956. godine, u kojoj su stradale 262 osobe. U spomen na taj događaj je usvajanjem Rezolucije 47/3 Generalne skupštine UN-a 1992. godine određeno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca.

Obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada vrlo je važno upravo zbog upoznavanja i razvijanja osjetljivosti šire javnosti na prava i interese invalida rada, kako bi se ostvario visok stupanj prepoznatljivosti i ukazalo na potrebu da se provode aktivnosti radi prevencije nastanka novih invalida rada.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji se obrađuju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u okviru Registra osoba s invaliditetom, u Hrvatskoj ima 303 932 korisnika invalidskih mirovina i naknada s naslova ozljede na radu i profesionalne bolesti, od čega ih je 4 164 (1,4 %) u aktivnom radnom odnosu.

 

Izvor: Logo HZJZ