NAJ proizvodi | Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja usluga

 

On.line marketinška agencija Najproizvodi i usluge nudi korisnicima proizvode i usluge sa ciljem da im omogući postavljanje oglasa sa strane agencije, te traženje i pregledavanje oglasa sa strane oglašivača.

Sve transakcije koje se tiču proizvoda obavljaju se direktno između korisnika oglašavanja i krajnjeg kupca. Agencija je posrednik u transakcijama koje obavljaju korisnici oglašivači samo pri postavljanju oglasa. Agencija  ne kontrolira i ne snosi odgovornost za druge transakcije između korisnika oglasa i krajnjeg kupca. Agencija ne koristi osobne podatke pri postavljanju oglasa već je samo posrednik.

 

Pružanje pojedinih usluga mogu se regulirati  posebnim propisima i/ili ugovorima.

Pravo na oglašavanje

 

Korisnik oglasa ima pravo na oglašavanje.

 

Korištenje mogućnosti agencije od strane svih korisnika,znači suglasnost korisnika sa datim uvjetima korištenja i preuzimanje obveze praćenja uputa o korištenju usluga.

 

Proizvodi i usluge nisu ponuđene i ne trebaju ih koristiti osobe mlađe od 18 godina, potpuno poslovno nesposobne osobe kao i djelomično poslovno sposobne osobe. Osobe koje nisu napunile 18 godina ili potpuno poslovno nesposobne osobe i djelomično poslovno sposobne osobe  mogu koristiti usluge samo uz suglasnost njihovih zakonskih zastupnika. Korisnik nema pravo da direktno ili indirektno omogućavati trećim osobama da koriste njegove podatke za oglašavanje na istom oglasu. U suprotnom se oglas briše.

 

Agencija ima pravo koristiti posebna tehnička rješenja za provjeru točnosti informacija dobivenih od strane korisnika prilikom  autorizacije, ukoliko je to  potrebno.  Budući da je na internetu teško utvrditi identitet korisnika, agencija ne može garantarati da je korisnik zaista onaj za koga se izdaje, kao ni točnost informacija dobivenih prilikom oglašavanja na on- line agenciji. Agencija omogućava komuniciranje sa potencijalnim ugovaračima korištenjem svih dostupnih alata izvan agencijske stranice.

 Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Njuškalo ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Njuškalo od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Njuškalu svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

 

 

Oglašavanje

 

Prodavač je obvezan oglašavati se na on -line agenciji u skladu sa uputamai da osigura točne i potpune informacije o proizvodu ili usluzi i uvjetima prodaje (korištenja, kupovine itd.). Oglašavajući proizvod, korisnik potvrđuje da ima pravo da obavlja navedene aktivnosti koje su vezane za proizvod. Da bi se održao visoka kvaliteta usluga, agencija zadržava pravo da ograniči broj aktivnih korisničkih oglasa, kao i samu aktivnost korisnika.

 

Korisnik ima pravo prodavati na on- line agenciji svaki proizvod koji mu pripada, pod uvjetom da je za to dogovorio ranije sa agencijom uz poštivanje važećih uvjeta korištenja. Na on line agenciji su zabranjeni oglasi o prodaji proizvoda koji su uvredljivi ili neprikladni i koji nisu u skladu sa važećim zakonom i opće prihvaćenim standardima morala. Korisnik je obvezan uvjeriti se da prodaja proizvoda ne krši važeći zakon. Korisnik je obvezan da detaljno provjeri sve informacije o navedenom proizvodu u oglasu i da, u slučaju otkrivanja netočnih informacija, doda neophodne podatke u opis i/ili uvjete prodaje ili da, ukoliko je to moguće, izmjeni opis oglasa i ispravi pogrešne informacije te isto pošalje agenciji na izmjenu i postavljanje datih informacija.

 

Opis proizvoda i slika u oglasu dobiven od strane prodavača predstavlja uvjet prodaje datog proizvoda.

 

Agencija ima pravo reklamirati proizvod čiji je oglas objavljen na on line agenciji i to na način različit od onoga koji je naveo korisnik prilikom oglašavanja datog proizvoda.

 

Agencija također ima pravo premjestiti oglas i skratiti ga ili produži rok njegovog prikazivanja iz tehničkih razloga koji su pod kontrolom ili van kontrole agencije Naj. Agencija (dalje u tekstu: www.najboljiproizvodi.com) ima pravo obustaviti prikazivanje svakog oglasa u bilo koje vrijeme.

 

Ograničenje odgovornosti

 

Sve informacije na www.najboljiproizvodi.com dostavljene od strane korisnika (bez obzira na to da li se te informacije prema zakonu Republike Hrvatske odnose na vlastite i druge podatke koji podležu zaštiti u skladu sa zakonom Republike Hrvatske ili ne) objavljuju se u cilju prodaje imovine i/ili usluga i/ili zbog drugih interesa korisnika. Shodno tome, korisnik daje da se objavljuju određene informacije o sebi isključivo zbog vlastitih interesa (uključujući i lakše uspostavljanje kontakta sa njim i/ili njegovu identifikaciju). Dozvolom postavljanja informacija o sebi korisnik razumije da su informacije objavljene na www.najboljiproizvodi.com dostupne za javnost, tj. dostupne su svakom posjetiocu www.najboljiproizvodi.com .Shodno tome, korisnik razumije i preuzima sve rizike vezane za takvo objavljivanje informacija, uključujući bez ograničenja: rizik da se e mail-adresa pojavi na spisku za slanje spam poruka, rizik da e mail-adresa dođe do raznih prevaranata, rizik da se telefonski broj pojavi na spisku za slanje spam poruka i/ili dođe do prevaranata i druge rizike koji proizilaze iz takvog objavljivanja informacija.

 

www.najboljiproizvodi.com ne predstavlja organizatora transakcije proizvoda, posrednika, kupca ili prodavca. www.najboljiproizvodi.com je instrument koji omogućava korisnicima da se putem postavljanja oglase prezentiraju njihovi proizvodi i usluge čija je prodaja i/ili kupovina dozvoljena zakonom i uslovima korištenja na www.najboljiproizvodi.com .Na taj način se kvaliteta, legalnost i usklađenost proizvoda i njegovog opisa, kao i mogućnost prodavača da proda i kupca da kupi proizvod nalaze van kontrole www.najboljiproizvodi.com.

 

 

Rok važenja uvjeta korištenja

 

Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu od trenutka početka korištenja usluga na www.najboljiproizvodi.com bez obzira na to da li u pitanju registracija korisnika ili postavljanje oglasa na www.najboljiproizvodi.com i vrijede neograničeno.

 

Korisnik ima pravo prestati sa korištenjem usluga bez vraćanje naknade za ranije dogovorenu uslugu.

 

Izmjene

 

www.najboljiproizvodi.com zadržava pravo da jednostrano i bez prethodnog upozorenja svakom pojedinačnom korisniku izmjeni date uvjete korištenja. Nova verzija uvjeta korištenja počinje vrijediti od trenutka objavljivanja na www.najboljiproizvodi.com.

 

Usluge koje se naplaćuju

 

Za promociju svojih oglasa autori mogu naručiti sljedeće usluge koje se naplaćuju:

 

- piar oglas

 

- istaknuti oglas

 

- banner

 

Ukoliko je usluga aktivirana, uplaćeni novac neće biti vraćen.

 

Cijene su navedene na stranici za naručivanje usluga koje se naplaćuju. Oglas vrijedi godinu dana.

 

-----------

Uvjeti korištenja roba

 

Proizvode koji su plaćeni bit će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od 3 do 10 radnih dana. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro računu Prodavatelja. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. Dostavu naručenih proizvoda Prodavatelj naplaćuje u paušalom iznosu od 30kn.

Cijena artikla i dostave ne uključuje eventualne carinske troškove niti bilo kakve posebne naknade odredišne države. Kupac snosi odgovornost za sve navedene troškove te se prije naručivanja treba informirati u ispostavi carinske uprave države u koju se paket šalje oko uvjeta i pravila te mogućih dodatnih troškova jer povrat sredstava uzrokovanih izmjenama carinske uprave države u koju se pošiljka šalje neće biti moguća.

 

Sve ostale nepredviđene troškove ne snosi Tripnow d.o.o.

 

• Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.

Tripnow d.o.o. zadržava pravo izmjene ponuđenih proizvoda za dostavu poštanskim putem u bilo kojem trenutku.

 

 Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalazi unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja. o obavezno otvoriti pošljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode  s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavnom radniku jer naknadne reklamacije Prodavatelj ne će uvažiti.

• Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

• Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod ( jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i dr.), te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

 U slučajevima kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti ili mu iste nije moguće uručiti, prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

• Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.