Uz dobre komunikacijske vještine, lakše ćete napredovati na poslu
Objavljeno: 20.08.2025 u 00:00. Kategorija: Vijesti
 Neverbalna komunikacija je, pokazuju istraživanja, mnogo bitnija u prenošenju poruke. Uspješna neverbalna komunikacija počiva na otvorenom stavu, bez prekriženih ruku i održavanju kontakta očima
 
 
Ako znate komunicirati, znate jako puno jer uz dobre vještine, puno lakše možete i napredovati na poslu. To nije urođena vještina, već se ona stječe treninzima i nadograđuje. Ako radite u nekoj od korporacija ili možda manjoj privatnoj tvrtki, uz dobre vještine, koje se mogu naučiti, možete brže doći do bolje pozicije. U tome je jako važno i samopouzdanje. Važno ga je imati, ali još je važnije znati kako ga dozirati.
 

Prevelika samouvjerenost može se protumačiti i kao bahatost. Bitno je procijeniti osobu s kojom razgovarate i svoju intonaciju, riječi i način govora prilagoditi onome što je sugovorniku prihvatljivije.. Svaka komunikacija započinje slušanjem i važno ju je postaviti na dobrim temeljima. Da bi aktivno slušanje bilo moguće važno je da se razgovor odvija 'oči u oči' jer takvo slušanje podrazumijeva potpunu koncentraciju na sugovornika te iščitavanje neverbalnih znakova. Bitan je i govor tijela. Dok govorite, čak 55 posto slušateljeve pažnje usredotočuje se na mimiku lica, način na koji dišete, stav u kojem sjedite ili stojite. Neverbalna komunikacija je, pokazuju istraživanja, mnogo je bitnija u prenošenju poruke. Uspješna neverbalna komunikacija počiva na otvorenom stavu, bez prekriženih ruku i održavanju kontakta očima.

Dobra vježba kojom možete istrenirati svoj govor tijela je promatranje. U poslovnom odnosu nikada ne biste smjeli dozvoliti da emocije preuzmu ulogu nad komunikacijom. Strah, ljutnja, tuga i sreća najsnažnije su emocije čije pokazivanje u poslovnoj situaciji nije poželjno, iako je te emocije teško sakriti.

Izvor:24h