Tribina i promocija knjige “Kadišl i nebeski putnici” Jasminke Domaš
Objavljeno: 19.06.2021 u 00:00. Kategorija: Vijesti
 
 
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust u suradnji sa Centrom
za kulturu Trešnjevka u petak, 25. lipnja 2021. u 19 sati u dvorani Centra za kulturu Trešnjevka
 organizira tribinu o doprinosu Židova hrvatskoj i zagrebačkoj kulturi, promocijom knjige
„Kadišl i nebeski putnici”, književnice Jasminke Domaš, koja je gotovo cijeli stvaralački opus
posvetila istraživanju fenomenologije holokausta i semitizma.
Riječ je o knjizi kratkih zapisa i portreta
uglavnom zagrebačkih Židova tijekom vladavine ustaškog režima.
Ulomke iz knjige interpretirat će glumica Dunja Sepčić.
 
 
 
 
 
 
Foto;Kadiši
 
 
 
 
O projektu:

Projektom književne manifestacije promocije knjige „Kadišl i nebeski putnici” hrvatske spisateljice židovskog porijekla Jasminke Domaš i

dramske umjetnice Dunje Sepčić, a koja se održava u sklopu „godine čitanja”,  kulturno - obrazovni je projekt učenja o holokaustu,

te društvenom značaju Židova i drugih nacionalnih manjina  te njihovom doprinosu kulturnoj i inoj ostavštini u povijesnom razvoju

Grada Zagreba i drugih gradove u Republici Hrvatskoj. Projekt se temelji na upoznavanju sudionika s romanom "Kadišl i nebeski putnici"

koji je privukao veliku medijsku pozornost, a književna kritika to je djelo ocijenila izuzetno značajnim. Cilj projekta je i razvijanje empatije i

suosjećanja, ali i kako se uz stil i umjetničko izražavanje pisca veže dramska umjetnost.

 
O knjizi: 

»Kadišl i nebeski putnici« knjiga je kratkih zapisa i portreta uglavnom zagrebačkih Židova tijekom vladavine ustaškog režima,

dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što čini posebnost je analiza duhovnog stanja, reminiscencija na prošlost i straha od

(ne)izvjesne budućnosti njenih junaka (u širokoj lepezi likova od dječaka i djevojčica, preko mladića i djevojaka do zrelih ljudi koji su

u mnogo čemu predstavljali građanski sloj zagrebačkog društva u najboljem smislu te riječi), pred njihovo uhićenje, a potom i deportacije

u nacističke logore smrti, odnosno o njihovu boravka u uzništvu i internaciji. Domaš opisuje »unutrašnju dramu« progonjenih ljudi.

»Kadišl (onaj koji moli kadiš za dušu umrlih) i nebeski putnici« je knjiga koja moli za milost da se ne zaborave sve te silne patnje, svi ti užasi,

jer dok je sjećanja, dotle je i života.

 
Dodatne informacije o projektu "Razumijem (te), čujem (te)", o knjizi, biografije sudionika te vizuali.
pročitajte detaljnije;
 

Naziv projekta: RAZUMIJEM (te), ČUJEM (te)
Vrijeme trajanja: od svibnja 2021. do prosinca 2021.
Mjesto izvedbe: gradske knjižnice i centri za kulturu Grada Zagreba
Trajanje programa: 1 sat
Broj izvedbi u 2021: do 20
Organizator: Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust
Izvoditelji: Jasminka Domaš, Dunja Sepčić
Opravdanost projekta:


Kroz povijest ljudi su se selili s jednog mjesta na drugo u potrazi za boljim životom.
Svi europski gradovi, pa tako i Grad Zagreb trebaju politike i projekte koji osiguravaju praksu
jednakih prava za sve, borbu protiv diskriminacije te aktivno promicati konstruktivnu interakciju
između pojedinaca i skupina različitog porijekla, kulture i generacija.
Neutemeljene mitove i predrasude o manjinama treba razbiti ako se žele promicati jednakost
pristupa, sudjelovanja i prilika. Prepoznatljiva suština interkulturalnosti u pristupu gradova
usmjerena je na angažman svih građana; naglašavajući kolektiv, odgovornost i djelovanje.
U Gradu Zagrebu već duže vrijeme nije provedeno veće istraživanje vezano uz nacionalne manjine
ili pak ono nije javno dostupno. U direktnom kontaktu s nekim od predstavnika i udruga
nacionalnih manjina dobili smo zabrinjavajuće informacije u kojima su naglasili probleme s
prostorima obzirom na dva potresa u 2020. godini i pandemiju prouzrokovanu pojavom virusa
Covid 19. Također smo došli do saznanja da je veći dio članstva treće životne dobi i da nisu
računalno pismeni, odnosno da ne mogu prijaviti programe na nacionalne natječaje. Stoga neke od
manjina nestaju s društvene, gospodarske i kulturne scene te ih se ovim projektom želi ohrabriti,
educirati, uključiti i pomoći im jer su se iz prethodno navedenih razloga našli na društvenim
marginama. Projekt je osmišljen sa svrhom zajedničke vizije socijalne i kulturne promjene
složenosti zajedničkog života kao jednakih u dostojanstvu u našem kvartovima i širom Grada.
Prema istraživanjima koje je proveo Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na
holokaust u 2018. godini za potrebe izrade programske studije istaknuti su problemi medija i
medijske nevidljivosti nacionalnih manjina a manifestiraju se kroz nezastupljenost tema koje
manjine smatraju ključnim za svoju egzistenciju te nedostatak tolerancije prema manjinskim
društvenim skupinama među mlađim generacijama.
Razvijanje partnerstva među predstavnicima nacionalnih manjina u gradovima na teritoriju
Republike Hrvatske bit će, nadamo se, dio naše zajedničke vizije interkulturne Hrvatske koja
ljudsko dostojanstvo, građansko sudjelovanje i poštivanje različitosti cijeni kao kamen temeljac za
socijalno i ekonomski napredne zajednice u kojima se javno zagovaraju poštovanje za raznolikost i
pluralistički identitet gradova.
Cilj je projekta potaknuti uključivu raspravu, preispitivanje i preoblikovanje javnog mijenja na
osnovama interkulturalnog pristupa integraciji i socijalnoj koheziji nacionalnih manjina s fokusom
na nasljeđe Drugog svjetskog rata, što jest sveprisutna društveno aktualna tema.

Opis projekta:
Projektom književne manifestacije promocije knjige „Kadišl i nebeski putnici” hrvatske spisateljice
židovskog porijekla Jasminke Domaš i dramske umjetnice Dunje Sepčić, a koja se održava u sklopu
„godine čitanja”, kulturno - obrazovni je projekt učenja o holokaustu, te društvenom značaju
Židova i drugih nacionalnih manjina te njihovom doprinosu kulturnoj i inoj ostavštini u povijesnom
razvoju Grada Zagreba i drugih gradove u Republici Hrvatskoj.
Projekt se temelji na upoznavanju sudionika s romanom Kadišl i nebeski putnici koji je privukao
veliku medijsku pozornost, a književna kritika to je djelo ocijenila izuzetno značajnim.
Dramska umjetnica Dunja Sepčić prezentira i interpretira pojedine odlomke iz romana, a Jasminka
Domaš upoznaje publiku s doprinosom Židova hrvatskoj kulturi te tragediji tijekom Drugog
svjetskog rata u kojem je ubijeno šest milijuna pripadnika židovskog naroda. No naglasak je na
snazi da se i nakon traume započne nov život. Cilj projekta je i razvijanje empatije i suosjećanja, ali
i kako se uz stil i umjetničko izražavanje pisca veže dramska umjetnost.
Jasminka Domaš. upućena je u najnoviji način podučavanja o Holokaustu kakav preporučuje
Memorijalni edukativni i istraživački centar Jad Vašem u Izraelu. Naime, u prvom dijelu izlaganja
govorit će o doprinosu Židova u Hrvatskoj na raznim područjima, primjerice: Dr. Žiga Schwarz
osnivač je Dječjeg ambulatorija u Zagrebu, dr. Izidor Steinhard osnovao je Zaraznu bolnicu u našem
gradu, zatim Muzički paviljon na Zrinjevcu dar je gradu Eduarda Pristera, a Meteorološki stup na
Zrinjevcu Zagrebu je darovao liječnik Adolf Holzer, posebno ne smije se zaboraviti da najvažniju
urbanističku sliku grada Zagreba dugujemo židovskim arhitektima Honigsbergu i Deutschu, a
arhitekt Hugo Ehrlich bio je đak poznatog Adolfa Loosa.


Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust će osigurati nekoliko kratkih
filmova i/ili multimedijalnih prezentacija koje prikazuju značaj pojedinaca u razvoju grada Zagreba
prije Drugog svjetskog rata te ga povezati s projektom Kamena spoticanja u sklopu kojeg je
postavljeno 20 komemorativnih pločica za žrtve holokausta u užem centru Zagreba.
Projekt je namijenjen učenicima i nastavnicima te široj lokalnoj zajednici.
Projekt u potpunosti koalira sa Strategijom Knjižnica grada Zagreba 2021. - 2025., kao i
Nacionalnom strategijom poticanja čitanja 2017. do 2020.
»Kadišl i nebeski putnici« knjiga je kratkih zapisa i portreta uglavnom zagrebačkih Židova tijekom
vladavine ustaškog režima, dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što čini posebnost je
analiza duhovnog stanja, reminiscencija na prošlost i straha od (ne)izvjesne budućnosti njenih
junaka (u širokoj lepezi likova od dječaka i djevojčica, preko mladića i djevojaka do zrelih ljudi koji
su u mnogo čemu predstavljali građanski sloj zagrebačkog društva u najboljem smislu te riječi),
pred njihovo uhićenje, a potom i deportacije u nacističke logore smrti, odnosno o njihovu boravka
u uzništvu i internaciji. Domaš opisuje »unutrašnju dramu« progonjenih ljudi.
»Kadišl (onaj koji moli kadiš za dušu umrlih) i nebeski putnici« je knjiga koja moli za milost da se ne
zaborave sve te silne patnje, svi ti užasi, jer dok je sjećanja, dotle je i života.

Svaki zapis, svaka i najmanja bilješka koju su žrtve ostavile za sobom, a na čijim je tragovima
Domaš ispisala ovo djelo dokaz je o neuništivosti duha židovskog naroda, njegove kulture i
tradicija, vjere i običaja bez čijeg bi doprinosa povijest ljudske civilizacije bila bitno osiromašena.
Spisateljica Jasminka Domaš gotovo je cijeli svoj stvaralački opus posvetila istraživanju izvora,
uzroka, razloga i posljedica fenomenologije holokausta i semitizma, jer o holokaustu treba uporno
govorit, pisati i ponavljati, sve dok bude i jedne osobe koja negira ili sumnja u strašne nacifašističke
zločine. Misliti istinu, pisati i govoriti istinu je prije svega moralni čin.
Punu sliku o tragediji holokausta možemo dobiti zahvaljujući književnosti, zapravo umjetnosti kao
takvoj; ona je na svoj način katalogizirala ovu tragediju, dodala joj glas, boju i sliku, sukus patnje
žrtava. „Ova knjiga je na pravi način i s mjerom zahvatila taj već spomenuti totalitet zla i svekoliko
monstruozno licemjerje koje se oko toga ispreplelo. Tekst bez stilskih turbulencija, lako se čita, a
veoma suptilno proživljava. Istodobno, to je potresna priča i o djeci nasilno rastavljenoj od
roditelja, gladi koja izbezumljuje i lomi čovjeka, smrtonosnim boleštinama koje haraju logorom i na
koncu, o ravnodušnosti svijeta kojem dim iz nacističkih logora smrti, iz krematorija zamamljuje
pogled na stravične patnje milijuna nedužnih ljudi. Stoga, jedino još preostaje izmoliti kadiš za
duše umrlih, da barem one nađu smiraj i zaborave pakao u kojem su živjele. U slučaju Domaš, ona
je taj kadiš izmolila svojom literaturom.” (Iz pogovora Lade Žigo Španić)
*Kadiš - molitva za mrtve
Kadišl – onaj koji moli

Aktivnosti na realizaciji projekta:
1. Osiguranje sredstava za provedbu Projekta
- osigurati financijska sredstva (izraditi troškovnik, aplicirati na relevantne adrese)
2. Prikupljanje ulaznih informacija i pokazatelja relevantnih izvora potrebnih za izradu plana
- pronaći partnere, suorganizatore, sudionike, potvrditi prostore, osigurati termine, potpisati
suradnju, dogovoriti način prezentacije i tehničku podršku
4. Izrada vizualnog identiteta Projekta
- za plakate, pozivnice, društvene mreže i ostale promotivne materijale
5. Medijska promocija
6. Oglašavanje na društvenim mrežama – Facebook, Twitter, YouTube kanal


Životopisi izvoditelja:
JASMINKA DOMAŠ, hrvatska je spisateljica, novinarka i znanstvenica židovskog podrijetla. Živi i
radi u Zagrebu .
Diplomirala je politologiju na Sveučilištu u Zagrebu . Magistrirala je biblijski i suvremeni judaizam.
Specijalizirala se za problematiku nacionalnih manjina i međureligijske odnose. Suradnica je
mnogih domaćih i stranih časopisa. S područja judaizma objavila je više od tri stotine priloga.

Objavila je nekoliko zbirki poezije, pet romana te više stručnih knjiga s područja judaizma kao i
kratkih priča. Predaje judaizam na teološkim fakultetima zagrebačkog Sveučilišta. Pojedina djela
prevedena su na engleski, talijanski, njemački, češki, hebrejski, slovenski, ruski, te predstavljena
publici na sajmovima knjiga od Zagreba, Leipziga, Lecce-a, Pariza do Jeruzalema. Članica je PEN-a i
Hrvatskog društva pisaca.
Njezina priča Omnibus nalazi se u antologiji židovskih žena spisateljica iz tridesetak zemalja svijeta.
Scenaristica je i autorica desetak dokumentarnih filmova. Bila je i suradnica (1995-1998.) američke
zaklade Vizualna povijest-preživjeli svjedoci Holokausta iz Los Angelesa (USC Shoah Foundation –
The Institute for Visual History and Education), čiji je utemeljitelj Steven Spielberg. Za Zakladu je
intervjuirala više od 250 stradalnika koji su preživjeli to strašno razdoblje. Snimljeni materijal
koristi se u edukativne svrhe.
Za svoj istraživački rad na tom području primila je priznanje Muzeja holokausta u Jeruzalemu Jad
Vašema kao i izraelskog Muzeja boraca iz Varšavskog geta. Jedna je od utemeljiteljica Židovske
vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj.

 

DUNJA SEPČIĆ, hrvatska je kazališna, filmska i televizijska glumica. Živi i radi u Zagrebu.
Diplomirala je Magna Cum Laude na Lock Haven University of Pennsylvania. 1993. upisuje se na
kazališnu i filmsku akademiju Tisch School of the Arts, New York University gdje je 1995.
magistrirala. Kao posebno nadareni student, stipendist je New York University-a. 1994. dobitnik je
Internacionalne Rotary stipendije koja se dodjeljuje posebno nadarenim studentima.
Od 1994. godine živi i radi u New Yorku gdje glumi u raznim Off-Broadway produkcijama pod
prezimenom BOGNER, djevojačkim prezimenom svoje majke. Od 2002. član je kazališne kompanije
Holderness te glumi u prestižnom njujorškom off-Broadway kazalištu „Culture Project“. U
prosincu 2004. povjerena joj je uloga alter ega Marie Callas u predstavi Terrence McNallya “Maria
Callas Master Class“, koju je izvela Talijanska Drama HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci u režiji Larrya
Zappie.
U Hrvatsku se vratila 2006. te glumi u mnogim serijama. Snimila je dva filma “Pušiona“ Željka
Senečića i “Schmelling“ redatelja Uwe Bolla u koprodukciji s Jadran Filmom. 2011. snima film
„Korak po korak“ Biljane Čakić Veselić. 2012. snima film „Unterwegs mit Elsa“ za njemačku ARD
televiziju. 2011. godine igra glavnu ulogu u predstavi „Prijateljice“ Maria Frattija u produkciji
Kristalne kocke vedrine iz Siska .
Od 2008. redovito surađuje na Trećem programu Hrvatskog radija te je snimila preko 500 radijskih
emisija. Od 2008. godine redovito posuđuje glas u HRT-ovim animiranim filmovima.
Glumi na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku, koje govori tečno.
Član je Hrvatskog društva dramskih umjetnika kao i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

 
Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na niže navedeni kontakt za medije.
 
 
 
--
Robin Antolović
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust
Vojnovićeva 15, Zagreb
M: 091 444 1221