Što treba znati prije uzimanja kredita?
Objavljeno: 06.09.2016 u 22:00. Kategorija: Vijesti

 

 Da li je razlog zbog kojeg se želim zadužiti opravdan?

 

Jedna od posljedica života u potrošačkom društvu je i potreba za kupovinom stvari koje nam nisu uvijek neophodne. Iako je ekonomska kriza uzrokovala manja primanja stanovništva, dobar dio građana i dalje posežu za kreditima namijenjenim za odlazak na ljetovanje, kupovinu mobilnih telefona, kućnih aparata ili skupocjene odjeće i obuće. Ako uzmemo za primjer kredit za ljetovanje, koji se u većini slučajeva otplaćuje nekoliko godina treba znati da ukupna cijena tog kredita uveliko premašuje realne troškove jednog ljetovanja.Razlog za uzimanje kredita treba buti ne samo ekonomski opravdan nego i predstavljati način za rješavanje životno važnih pitanja.

 

Koliko novca mogu izdvojiti za plaćanje rate?

 

Zadužite se onda kada je to neophodno, vodeći pri tom računa da li i u kojem se iznosu možete o odreći djela primanja radi pokrića obveze.

Donesete odgovornu odluku o zaduživanju i uskladite mogućnosti i potrebe kako biste spriječili eventualne probleme koji mogu nastati u otplati kredita. Trebate imati u vidu da dio sredstava koja biste izdvajali u slučaju zaduživanja mogu biti uvećana ili smanjena kod indeksiranih kredita u stranoj valuti  kredita sa promijenljivom kamatnom stopom. Ta promjena zavisi od kretanja valute ili kretanja kamatne stope.

 

Da li znam koja banka nudi najbolje uvjete za kredit?

 

Prije svega trebalo bi znati da je kredit roba. Da biste se odlučili gdje podići kredit, obavezno obiđite bar nekoliko banaka. Zatražite od svake obrazac o obveznim elementima kredita na osnovu kojeg biste mogli uporediti uvjete pod kojima se nude krediti različitih banaka. razlog zbog kog se odlučujete za ugovorni odnos sa jednom od banaka nikako ne treba biti  njena blizina vašem mjestu stanovanja, vlastito poznanstvo ili TV reklama.

 

Da li sam pročitao ugovor koji potpisujem?

 

Prije nego što potpišete ugovor, obavezno ga dobro pročitajte i pitajte bankarskog službenika da vam objasni odredbe koje ne razumijete. Potpisivanjem ugovora preuzimate na sebe sva prava i obveze. Činjenica da niste upoznati sa uvjetima, odnosno pravima i obvezama iz ugovora ne oslobađa vas odgovornosti da te obveze i izmirujete. Banke su dužne da svakom klijentu prije potpisivanja, a na njegov zahtjev,dostave nacrt ugovora, kao i pregled bitnih elemenata ugovora, a plan otplate kredita prilikom potpisivanja ugovora.

 

Da li mi je jasno sve što piše u ugovoru?

 

Imajući u vidu kompleksnost bankarskih proizvoda, događa se da su neke odredbe ugovora nedovoljno razumljive. Ne ustručavajte se pitati bankarskog službenika sve ono što niste razumijeli prije nego što zaključite ugovor sa bankom.Pored toga, nacrt ugovora o kreditu možete ponijeti kući, proučiti ga i konzultirati  se sa nekim tko možda bolje od vas razumije tu materiju.

 

Kolika je visina kamatne stope?

 

Najvažniji element ugovora je cijena koštanja kredita, a ona je izražena kamatom. Cijena kredita izražava se kroz nominalnu kamatnu stopu, a ukupni troškovi kredita izraženi su kroz efektivnu kamatnu stopu koja i služi za slaganje ponuda različitih banaka. Nominalna kamatna stopa može biti fiksna ili promijenljiva. Ako je promijenljiva, potrebno je da znate od čega zavisi njena promijenljivost. Zakonom o zaštiti korisnika financijskih usluga utvrđeno je da kamatna stopa mora biti definirana kao odrediva ili određena. Na promijenljivost elementa koji čine strukturu kamatne stope ne može utjecati volja nijedne ugovorne strane, dakle ni volja korisnika kredita niti banke.

 

Koji su dodatni troškovi kredita?

 

Dodatni troškovi ulaze u obračun efektivne kamatne stope. U zavisnosti od vrste kredita, dodatni troškovi mogu biti naknada za obradu kreditnog zahteva, izdavanje mjenice, izvještaj kreditnog ureda, casco osiguranje, premija osiguranja Nacionalne kompanije za osiguranje stambenih kredita, procijena vrijednosti nepokretnosti, ovjera založne izjave, podnošenje zahtjeva za upis hipoteke, godišnje osiguranje nepokretnosti, ovjera kupoprodajnog ugovora u sudu, životno osiguranje, plaćanje poreza na prijenos apsolutnih prava, plaćanje poreza na dodatu vrijednost, troškovi pribavljanja dokumentacije... O svim dodatnim troškovima raspitajte se prije nego što uopće podnesete zahtjev za dobivanje kredita.

 

Ima li naknade za prijevremenu otplatu?

 

Prevremena otplata znači cijelokupno ili djelimično izmirenje obveza prema banci prije roka dospijeća kredita, odnosno prije isteka predviđenog ugovornog odnosa. Banka može ugovoriti naknadu za prijvremenu otplatu kredita za fizička tijela ako je za period prijevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, ili kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promijenljiva nominalna kamatna stopa, i to najviše do jedan od sto iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje. Također, banka može tražiti naknadu za prijevremenu otplatu ukoliko u periodu od godinu dana želite prijevremeno otplatiti više od milijun kuna. Kod kredita sa promijenljivom kamatnom stopom, čiji predmet nije kupovina nepokretnost, naknada se ne naplaćuje. Ako imate mogućnosti, savjetujemo vam da kredit prijevremeno otplatite, u dijelu ili u cijelosti.

 

Koja su moja prava ako banka ne poštuje odredbe ugovora?

 

Eventualne nesporazume sa bankom najprije pokušajte rješiti sa samom bankom i to tako što ćete joj uputiti prigovor u pisanoj formi. U najvećem broju slučajeva, problem se tada i riješi, brzo i jednostavno. Ako ne dobijete odgovor od banke u roku od 30 dana ili niste zadovoljni ponuđenim rješenjem, možete uputiti pismeni prigovor. Tada ćese razmotriti vaš prigovor, tražiti izjašnjenje banke, a nakon toga uputiti vam konačan odgovor. Također, postoji mogućnost mirnog rješavanja spornog odnosa u postupku posredovanja između klijenata i financijske institucije, a taj postupak se još naziva medijacija koja je besplatna.