PRODULJENJE VOZAČKIH DOZVOLA
Objavljeno: 08.08.2021 u 00:00. Kategorija: Vijesti

Kako smo tužili Ministarstvo unutarnjih poslova

Tri notorne laži predlagatelja zakona: nije istina da

Europa traži da stariji od 65 godina plaćaju zdravstveni

pregled za produljenje vozačke; nije istina da je došlo

do strasnog preokreta u statistikama pa su stariji postali

najrizičnija skupina na cestama; neistina je da u

postojećem zakonu nema jasnih propisa kojim se

stvarno bolesne (neovisno o dobi) može poslati na zdravstvenu provjeru.

 

 

Piše: Jasna A. Petrović, predsjednica SUH-a

     Želite produljiti svoju vozačku dozvolu? Prava sitnica!

Pod­nesete u policijskoj upravi ili postaji zahtjev za izdavanje

vozačke dozvole i priložite vozačku dozvolu, jednu foto­grafiju

veličine 30×35 mm, 35 kuna u državnim biljezima i dokaz o

uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postu­pak),

odnosno 450 kuna (žurni postupak). Ako svoju B dozvolu koristite

i za profesionalne svrhe, onda morate priložiti i potvrdu o zdravstvenom pregledu.

Zakonodavac postavlja jedini uvjet da se osoba koja prema zdravstvenom

uvjerenju mora koristiti naočale, uslika baš s na­očalama. Imali vi 30, 40, 60 ili 70 godina,

baš svejedno. Sva se pravila odnose na sve.

     E tako više neće biti – prijeti nam udruženi zdravstveni lobi medicine rada i nekih

policijskih službenika, koji uporno izmiši- jaju razloge i opravdanja kako bi ogulili umirovljenike.

Naime, 2014. su preko noći (točnije: preko ljeta), bez ikakve javne ras­prave, promijenili

Zakon o sigurnosti prometa na cestama tako što su uveli obvezni zdravstveni pregled

prigodom obnavljanja vozačke dozvole.

 

 

Autosjedalice i autoškole za stare?!

     Istina, nisu pri tomu posebno inovativni, pa Ministarstvo unu­tarnjih poslova

kao službeni predlagatelj za glavni razlog dono­šenja izmjena ponovno, kao i

2014. godine, netočno navodi po­trebu hitnog usklađivanja hrvatskog nacionalnog

zakonodav­stva s europskim direktivama, od kojih se ni jedna ne odnosi na uvjete za

produljenje vozačkih dozvola, već na tehničku isprav­nost vozila, regulaciju autoškola

i sličnog (Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 3. travnja 2014). 

Neobično? Ma ne, jer 2014. su obnovu vozačkih dozvola starijih od 65 go­dina

argumentirali potrebom usklađenja s direktivom o dječjim autosjedalicama!

Unatoč tome, predlagatelj zakona želi ugraditi odredbu o uvođenju obaveze plaćanja

zdravstvenog pregleda kod produ­ljenja vozačke dozvole uz sljedeće objašnjenje:

„Notorna je či­njenica da nakon 65. godine života dolazi do zdravstvenih pro­mjena

koje mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima, a sukladno važećem zakonskom

rješenju ne postoji obaveza tak­vih vozača da se, barem prilikom produljenja valjanosti

vozač­ke dozvole, podvrgavaju liječničkim pregledima.

Propisivanjem obaveze podvrgavanja zdravstvenom pregledu osobama nakon 65. godine

života prilikom produljenja vozačke dozvole žele se osigurati uvjeti za veću sigurnost

cestovnog prometa. Naime, kod osoba starijih od 65 godina može doći do bitnih promjena

u zdravstvenom stanju koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, a prilikom izdavanja

vozačke dozvole nije bilo zdravstvenih ograničenja. Time bi se ponovno uspostavio

dodatni mehani­zam nadzora nad zdravstvenom sposobnošću za upravljanje vozilom

vozača starijih od 65 godina“. E, predlagatelji zakona, kad bi se svugdje odlučivalo na

temelju toga što bi moglo ili ne bi moglo biti, propala bi nam država!

Starost nije bolest

     Koristeći se rječnikom predlagatelja zakona, notorna je činje­nica da su glavni krivci

za povećane prometne nesreće alkohol i zlouporaba droga, te nedostatak iskustva,

a ne godine života. Dapače, poznato je da prosječni liječeni alkoholičar ima 40 go­dina,

a prosječni narkoman 28 godina, i što sad znači utrpati starije od 65 godina u istu rizičnu skupinu?

Sindikat umirovljenika Hrvatske je u postupku pripremanja ove pritužbe o opetovanoj

diskriminaciji temeljem dobi konzulti­rao više stručnjaka, koji su, primjerice, naveli kako je

u promet­noj kriminologiji dokazano da su vozači stariji od 65 godina oprezniji i savjesniji vozači,

te da rjeđe čine prometne delikte, ali predlagatelj izmjena zakona neosnovano tvrdi kako je život­na

dob uzrok nesposobnosti za sigurno sudjelovanje u prome­tu. Da je i u jednom od slučajeva kad je

počinitelj osoba starija od 65 godina dobna nesposobnost doista dovela do nastanka opasnosti ili nesreće,

to je trebalo dokazati medicinskim vješta­čenjem, kako bi to mogla postati pravno relevantna činjenica,

kako naglašava i mr.sc.Željko Markov, stručnjak za prometnu kriminologiju i bivši sudac Visokog prekršajnog suda.

Više na : PRODULJENJE VOZAČKIH DOZVOLA - Treća dob Hrvatska (trecadobhrvatska.com)