PRAVNI SAVJET: Jednokratna socijalna naknada
Objavljeno: 26.12.2020 u 00:00. Kategorija: Vijesti

piše;Sandra Vukušić

 

Pitanje: U teškoj sam financijskoj situaciji i čula sam za jednokratnu naknadu koju bi mož­da mogla dobiti od Centra za socijalnu skrb.

Molim da mi odgovorite koji su uvjeti i kome da se obratim. ( K.I., Zagreb)

Odgovor: Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik

naknadu neće koristiti namjenski. U osobito opravdanim slučajevima Centar za so­cijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu

naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Uvećana jednokratna naknada

može se priznati u najvišem iznosu do 10.000 kuna. Nadležno Ministarstvo dužno je odlučiti o za­htjevu za davanje prethodne suglasnosti

bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od pri­mitka zahtjeva, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Zahtjev za jednokratnu nakna­du podnesite centru za socijalnu skrb prema svojem mjestu prebivališta. (Glas umirovljenika)

SVE PRAVNE SAVJETE POGLEDAJTE OVDJE