CuraVita24 Vam pruža rad u pozitivnom okruženju i s ljudima kojima je stalo do Vas
Objavljeno: 20.02.2023 u 00:00. Kategorija: Vijesti

Svjesni smo da je posao njegovatelja iznimno zahtjevan, kako na fizičkoj tako i na psihičkoj razini. Iako svoju djelatnost njegovatelji često smatraju pozivom ona iziskuje osobni angažman i odricanja. Mnogi ostavljaju svoju obitelj kako bi se s puno ljubavi, profesionalnošću i uloženim trudom posvetili i brinuli o ljudima kojima je njihova pomoć i podrška neophodna. Zato je iznimno važno da prilikom traženja posla njegovatelja uz sebe imate pouzdanog partnera koji će za vas pronaći pravu obitelj, a pritom vam biti snažan oslonac tijekom cijelog vašeg boravka na radnom mjestu.

 

Što očekujemo od Vas?

 

Vrlo jednostavno – posvećenost poslu, spremnost na nove izazove i rad s ljudima.

Njegovateljica/njegovatelj je osoba koja pomaže starijim i nemoćnim osobama u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života i provodi osnovne

postupke iz područja zdravstvene njege. Dostojanstvo ove dobno osjetljive populacije njeguje se ublažavanjem socijalne izolacije, pružanjem

emocionalne potpore razgovorima i druženjem u svrhu prevladavanja usamljenosti, te uključivanjem u društveni život zajednice.

Na praktičnoj razini, pomaže im rasterećenje od kućanskih poslova, odlazaka u nabavku stvari i pripremanja hrane.

Ako su ograničenog zdravlja, dragocjena im je pratnja i pomoć u zadovoljavanju vlastitih zdravstvenih i higijenskih potreba.

Briga o starijoj i nemoćnoj osobi uključuje slijedeće poslove:

 • Pomoć o održavanju osobne higijene – privremene ili trajne zdravstvene poteškoće ili ograničenja iziskuju pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • pomoć pri kupanju te ostalim higijenskim potrebama ovisno o klijentu i njegovom zdravstvenom stanju.
 • Pomoć pri kretanju i rekreaciji – pomoć primjerena tjelesnim mogućnostima osobi o kojoj se brinete pri kretanju u kući i izvan nje ili pomoć pri rekreaciji i šetnji.
 • Društvene i socijalne aktivnosti – uključuje razgovore, šetnje, čitanje, odlazak na izlete, društvene igre sa osobom o kojoj brinete.
 • Vođenje kućanstva – Vaš je zadatak u mjestu boravka starije i nemoćne osobe organizirati kućanstvo te voditi brigu o čistoći i urednosti kako kuće tako i odjeće.
 • Nabavka i priprema hrane - planiranje prehrane uključuje brigu o nabavci namirnica, pripremanje obroka prema dogovorenom rasporedu i željama osobe
 • koju njegujete ili preporukama liječnika i nutricionista te pomoć pri hranjenju ukoliko je potrebna.
 •  

Idealan kandidat ima sljedeće kvalifikacije:

 • Poznavanje osnova njemačkog jezika za rad na njemačkom govornom području
 • Iskustvo u njezi za starije i nemoćne osobe (koje ste možda stekli i brigom o svojim članovima obitelji) te iskustvo u prepoznavanju i pravilnom
 • odgovoru na potrebe starije i nemoćne osobe o kojoj se brinete
 • Dobro psihofizičko zdravlje
 • Proaktivan i odgovoran pristup prema poslu
 • Ugodan i profesionalan pristup prema klijentima
 • Komunikativnost
 • Organiziranost i pouzdanost

Pravni uvjeti:

 • Hrvatska osobna iskaznica
 • OIB (osobni identifikacijski broj)
 • Prijavljeno prebivalište/boravište u Hrvatskoj
 • Hrvatska porezna kartica

 PRIJAVITE SE NA UPITNIK ZA NJEGOVATELJA

Najčešća pitanja


Radni odnos se zasniva potpisivanjem Ugovora o radu na određeno vrijeme te prijavom u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Period na koji se zasniva radni odnos ovisi o vašim željama, odnosno koliko dugo ste u mogućnosti ostati na radnom mjestu.

Vaša plaća se isplaćuje na vaš tekući račun otvoren u vašoj odabranoj banci, odnosno na zaštićeni račun u FINA-i ukoliko ga imate otvorenog

do 15-tog umjesecu za prethodni mjesec. Zajedno sa vašom neto plaćom, uplaćujemo i sva potrebna druga davanja i doprinose za mirovinsko

i zdravstveno osiguranje. Visina neto primanja ovisi o stanju osobe o kojoj brinete (da li je pokretna/nepokretna, demencija, da li se radi o jednoj ili dvije osobe i sl.).

Trošak puta na radno mjesto, kao i vaš povratak u Hrvatsku nakon odrađenog posla snosi poslodavac.

Pokrivamo područje cijele Njemačke, ali najveću ponudu radnih mjesta imamo u Bavarksoj (Augsburg, München i okolica).

Turnusi ovise o dogovoru između poslodavca i zaposlenika.

Prije odlaska na radno mjesto potrebno je ishoditi EU zdravstvenu iskaznicu . Osigurane osobe HZZO-a ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja

- skraćeni naziv EKZO ili, na engleskom jeziku European Health Insurance Card - te skraćeni naziv EHIC. Temeljem EKZO, osigurana osoba HZZO-a,

koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice EU iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu

koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava HZZO-a.

 • Na koji način se zasniva radni odnos?
 • Na koji način se isplaćuje i koliko iznosi plaća?
 • Tko snosi troškove putovanja?
 • Na kojem području Njemačke se radi?
 • Na koliko dugo se ide u Njemačku?
 • Kakva zdravstvena pomoć je zajamčena zaposlenku u Njemačkoj?

 PRIJAVITE SE NA UPITNIK ZA NJEGOVATELJA